Modernización de empresa de transformación de vidro

Promotor: Cristalería Pontevedresa S.A.
Localización: Lg. Polígono A Reigosa - Concello Pontecaldelas
Orzamento: 690.000,00 €
Axuda aprobada: 214.038,00 €
Descrición:
Proxecto de adquisición de maquinaria e instalacións necesarias para a elaboración dun novo produto; o vidro templado curvo, que permitirá á empresa diversificar a súa oferta, accedendo a novos mercados como a automoción e posicionandoa como único fabricante en Galicia deste produto.
Con este proxecto preténdese fabricar un vidro templado curvo de seguridade, con espesores a partir de 3,5 mm, que ofreza unha gran resistencia mecánica á compresión e á tracción e unha alta resistencia estructural ao impacto.
O investimento material consiste en: Maquinaria/instalación de “Unidade de curvado con capacidade desde 3,15mm con turbina do curvador e sistema de distribución de aire” por un importe total presentado de 690.000 €, IVE excluído.

No hay próximos eventos!