Modernización de empresa de instalacións e montaxes eléctricos (Ponte Caldelas)

Promotor: Félix Garcia y Manuel Viñas, SL
Localización: Ponte Caldelas
Orzamento: 335.768,37 €
Axuda aprobada: 151.095,77 €
Descrición:
Modernización dunha empresa do ámbito das instalacións eléctricas en media e baixa tensión, que ten por obxecto a informatización do departamento técnico e creación de páxina web e a implantación de novas liñas de negocio no ámbito das telecomunicacións e liñas soterradas, servizos de mantenemento e adaptación á normativa electrotécnica, e aforro enerxético.