O Centro cívico do concello de Barro albergou a primeira dun novo ciclo de xornadas informativas que o GDR vai desenvolver polos 13 concellos das comarcas de Pontevedra e O Morrazo, con motivo da convocatoria de axudas da medida LEADER Galicia 2014-2020, anualidades 2018/19.

Estas Charlas, abertas ao público en xeral, teñen como principal obxectivo dinamizar e achegar a información das axudas aos potenciais beneficiarios; asociacións, comunidades de montes, PEMES, emprendedores e promotores en xeral.

Nas xornadas informase das liñas de actuación e tipoloxía de proxectos susceptibles de seren subvencionados, así como dos requisitos, procedementos, baremo etc. que haberá que cumprir para optar con éxito ás axudas do Leader Pontevedra Morrazo.

O grupo de desenvolvemento rural de Pontevedra O Morrazo está promovendo o programa formativo "Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo", no marco do proceso de dinamización da IXP Ribeiras do Morrazo, que se sustenta nunha metodoloxía de formación-acción. O programa formativo, de carácter práctico, pretende impulsar a participación activa e o dinamismo dos axentes implicados no desenvolvemento e articulación da citada IXP.

Para isto, preséntase unha proposta de traballo que conxuga accións formativas diversas: cursos de formación, obradoiros formativos e visitas no territorio.

Os principais obxectivos que persegue esta proposta son:

  1. Reforzar o empoderamento do sector de viticultores e adegueiros da zona comprendida na IXP Ribeiras do Morrazo, fortalecendo o desenvolvemento desta figura de protección da calidade.     

  2. Impulsar a xeración de iniciativas de emprendemento e emprego ligadas ao mundo da viña e do viño na zona xeográfica.

  3. Capacitar a diferentes axentes vinculados á produción, transformación e comercialización, en diferentes técnicas orientadas á mellora da calidades dos viños nesta zona.

  4. Reforzar e cohesionar ao sector da viticultura, botando man de accións formativas innovadoras que fomenten o coñecemento práctico e da realidade social da súa contorna.

      Programa formativo

A.    A planificación estratéxica para a consolidación da IXP Ribeiras do Morrazo

DATA

HORA

ACTIVIDADE

LUGAR

14/07/17

16:00

Curso de formación CA1. Situación actual e contextualización do mundo do viño.

Casa da Cultura de RiomaiorVilaboa

15/07/17

10:00

Curso de formación CA2. Situación actual e contextualización do mundo do viño.

Pazo da CulturaPontevedra

DATA

HORA

ACTIVIDADE

LUGAR

21/07/17

16:00

Obradoiro de formación OA1: Dinámicas para o traballo en rede. Diagnose da realidade social da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo.

Casa da Cultura de RiomaiorVilaboa

28/07/17

16:00

Obradoiro de formación OA2: Dinámicas para o traballo en rede. Retos e prioridades da viticultura na IXP Ribeiras do Morrazo.

29/07/17

10:00

Obradoiro de formación OA3: Definimos a folla de ruta.

B.     A dimensión social e organizativa da IXP Ribeiras do Morrazo

DATA

HORA

ACTIVIDADE

LUGAR

08/09/17

17:00

Curso de formación CB1. Marco de aplicación da IXP Ribeiras do Morrazo

Pazo da Cultura de Pontevedra

15/09/17

17:00

Curso de formación CB2. Aplicación práctica dun modelo de IXP.

22/09/17

17:00

Curso de formación CB3. Dinámicas asociativas para o desenvolvemento rural

DATA

HORA

ACTIVIDADE

LUGAR

06/10/17

17:00

Obradoiro de formación OB1. Definimos as nosas prioridades como grupo

Pazo da Cultura de Pontevedra

29/09/17

17:00

Obradoiro de formación OB2. Aprendemos doutras experiencias.

 C. Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura.

DATA

HORA

ACTIVIDADE

LUGAR

04/08/17

10:00

Curso de formación CC1. Coñecemento de castes e variedades autóctonas.

Biblioteca Municipal de Beluso Bueu

11/08/17

10:00

Curso de formación CC2. Fertilización e manexo do solo

01/09/17

10:00

Curso de formación CC3. Poda e sistemas de formación

Salón de Plenos Concello de Cangas

02/09/17

10:00

Curso de formación CC4. Defensa vexetal, control de doenzas e pragas.

Dende a publicación no mes de marzo das Bases Reguladoras do novo LEADER, o GDR Pontevedra-Morrazo puxo en marcha os traballos de elaboración da estratexia de desenvolvemento local participativo coa finalidade de deseñar un plan de acción para os próximos cinco anos que servirá de folla de ruta para promover a ocupación sustentable do territorio, a creación e mantemento do emprego, a diversificación económica e a mellora da calidade de vida do noso entorno rural.

 Para a elaboración da estratexia contémplase a realización de varios Foros e Mesas Sectoriais, cun dobre obxectivo: elaborar o documento da estratexia de desenvolvemento desta zona rural, e promover a participación activa de entidades e axentes na súa elaboración e futura implementación.

O proceso, que se desenvolverá entre os meses de abril e xuño, arrancará cun Foro inicial no que se abordarán as principais problemáticas e retos do territorio, co obxectivo de afondar na análise diagnóstica do mesmo. Posteriormente realizaranse reunións das diferentes mesas sectoriais, para artellar a proposta estratéxica de actuación para elaborar a Estratexia Local. Para rematar, realizarase a principios de xuño, un Foro no que se presentará a estratexia e se validará a mesma por parte de todas as persoas que participaron na súa elaboración.

A participación nestes espazos é aberta, dirixíndose principalmente ás entidades do ámbito agroforestal, de turismo, de medio ambiente , organizacións de empresarios e profesionais, institucións locais, e entidades xuvenís, culturais, de acción social etc. así como á cidadanía en xeral.  www.facebook.com/gdr15pontevedramorrazo/

Bases reguladoras para a selección de Estratexias de Desenvolvemento Local, para a selección e recoñecemento dos Grupos de Desenvolvemento Rural como entidades colaboradoras na xestión da medida LEADER de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Local (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020. 

O programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, aprobado pola Comisión Europea o 18 de novembro de 2015, conta cun orzamento total  de  1.186,4 millóns EUR de fondos públicos (889,8 millóns EUR con cargo a UE, e 296,6 millóns EUR de cofinanciación nacional).

No Marco do PDR de Galicia, A Consellería do Medio Rural, publicou no Diario Oficial de Galicia do 2 de marzo de 2016, a Orde de Bases Reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader.

O Leader Galicia 2014-2020 contará cun orzamento global de 84 millóns de euros para pequenos investimentos dirixidos á diversificación das actividades non agrícolas,  ao reforzo dos servizos básicos e ás infraestruturas colectivas de pequena escala, á mellora das condicións de vida da poboación rural , e para á creación de emprego e de novas oportunidades empresariais.

Novo mapa LEADER Galicia 2014-2020

Estatutos sociais modificados GDR Pontevedra Morrazo.2016

Bases para a selección e contratación do equipo xestor do GDR Pontevedra Morrazo

Convocatoria PROBA ESCRITA para Técnico/a e Administrativo/a