Documentación GDR

GRUPO DE DESENOVOLVEMENTO RURAL

Convenido Agader GDR 15

Estatutos GDR Pontevedra Morrazo – Plan de empresa

Mapa Agader GDR 15

SOCIOS

Delegación voto asemblea

Listaxe de Socios

Conflito intereses XD

Modelo de Adhesión como Socio